Bezpieczne dane

Dane osobowe oraz informacje dotyczące pracowników powinny być w taki sposób gromadzone i przechowywane, aby na każdym etapie ich dostępność i sposób wykorzystywania były precyzyjnie określone. To jeden z powodów, dla których nad takimi procesami powinien czuwać specjalista świadczący usługę outsourcing DPO. Może to być osoba pełniąca w firmie także inne obowiązki, ale dobrze sprawdza się również rozwiązanie, w którym jest to jedyne zadanie danego pracownika.

Niezależnie od przyjętej opcji, jeśli wiemy, kto odpowiada za dane osobowe, możemy mieć pewność, że jeśli będzie kontrola UODO zostaną zachowane wszelkie procedury, a sam przebieg będzie spokojny.